Tove Kirsebom Regnskapsservice AS


Vi er et autorisert regnskapskontor  lokalisert på Lørenfallet i Sørum kommune. 

 


Autorisasjonsordningen for regnskapsførere innebærer at vi er underlagt Kredittilsynet som kontrollinstans. Det at vi er autorisert betyr at vi har den nødvendig utdannelsen samt at vi også imøtekommer de nødvendige krav til faglig kompetanse og holder oss oppdaterte om nye lover, forskrifter og retningslinjer.

 

Firmaet ble etablert i 1987 og har hatt en stabil kundemasse helt siden oppstartsfasen.


Små og mellomstore bedrifter i Oslo og Akershus er våre hovedkunder.

Besøk:


Skako NorgeStall Norum